September 8, 2023

Ekulf, ett ledande bolag inom mun- och tandhygienprodukter, tar in Hasko Invest som ny ägarpartner

Ekulf, ett ledande bolag inom mun- och tandhygienprodukter, tar in Hasko Invest som ny ägarpartner

Hasko Invest blir ny majoritetsägare i Ekulf och ska tillsammans med befintlig ägare fortsätta bolagets expansion. Genom affären stärker Ekulf förutsättningarna att bredda sin produktportfölj av mun- och tandhygienprodukter och nå ut till fler kunder i Norden.

Hasko Invest AB förvärvar en majoritet av aktierna i Ekulf. Nuvarande vd och ägare, Niclas Brönner, kvarstår som minoritetsägare och kommer att fortsätta leda bolaget som vd efter transaktionen.

Sedan grundandet 1969 har Ekulf erbjudit marknaden högkvalitativa munvårdsartiklar med fokus på kvalitet, prisvärdhet och miljöansvar. Bolaget har blivit känt för sitt breda och unika sortiment av produkter, som säljs i Norden genom apotek, grossister, tandvården samt egen webshop. Omsättningen det senaste räkenskapsåret nådde imponerande 74 MSEK, med en genomsnittlig tillväxt om 10 procent per år under de senaste tre åren.

Kommentar från Ekulfs vd Niclas Brönner:
"I över 50 år har vi strävat efter att leverera högkvalitativa produkter till våra kunder. Vår framgång kan tillskrivas vår outtröttliga strävan efter att utveckla miljövänliga och prisvärda produkter, ett engagerat team, samt starka partnerskap med både leverantörer och kunder. Vi är övertygade om att vårt samarbete med Hasko Invest kommer att förstärka vårt erbjudande och bredda vår kundbas ytterligare."

Kommentar från Hasko Invests VD Joakim Tengzelius:
"Vi är väldigt imponerade över Ekulfs starka marknadsposition samt långa och fina historik som eget varumärke. Detta arv har Niclas, Ann och deras medarbetare byggt upp och förvaltat väldigt väl, vilket resulterat i nöjda och återkommande kunder. Vi ser fram emot att stötta Niclas och teamet med ett högt engagemang och fortsatt expansion i Norden tillsammans med befintliga och nya samarbetspartners."


Om Ekulf

Ekulf grundades 1969 och bedriver försäljning av mun- och tandhygienprodukter till apotek, grossister, tandvården samt konsumenter i Norden. Bolaget har 10 medarbetare med huvudkontor och lager i Norrköping. Se www.ekulf.se för mer information.


Om Hasko Invest

Hasko Invest grundades 2021 och gör investeringar i växande, lönsamma och kvalificerade produkt- och tjänstebolag i Sverige. Visionen är att vara det självklara valet för företagare och entreprenörer som söker en långsiktig ägarpartner. Bolaget har säte i Stockholm. Se www.hasko.com för mer information.

Kontaktuppgifter

Niclas Brönner, VD Ekulf AB
Joakim Tengzelius, VD Hasko Invest AB