Team

Vi vill skapa en ny modell för hur företag och investerare arbetar tillsammans som kombinerar ett investmentbolags långsiktighet med engagemanget från en aktiv ägare

Joakim Tengzelius

VD och grundare

Carlos Lorente

Förvärvschef och grundare

Per Eriksson

Operativ chef och grundare

Martin Siltberg

Operating Partner

Christoffer Schmidt

CFO