Vi brinner för att utveckla bolag tillsammans med skickliga företagare

Joakim Tengzelius, VD & grundare

Hasko team at their office

Vi investerar i ambitiösa bolag som delar vår 10&20 vision om minst 10% årlig tillväxt och 20% vinstmarginal över tid

Vi investerar i ambitiösa bolag som vill dela vår 10&20 vision om minst 10% årlig tillväxt och 20% vinstmarginal över tid

10&20 ägarfilosofi

Ägarpartner för uthållig bolagsutveckling

Hasko är alternativet för ambitiösa företagare som över tid vill överlämna sina livsverk till en långsiktig och engagerad ägare.

Vi såg en värld där traditionella investmentbolag erbjuder stabilitet och långsiktighet men ofta missar att engagera sig djupare i företagens verksamhet eller ta vara på existerande kunskap.
På andra sidan finns riskkapitalbolag som är skickliga på att skapa tillväxt men med ett uttalat kortsiktigt perspektiv.

Vår vision är att ta det bästa av båda världarna – att vara den engagerade och långsiktiga ägarpartnern för mindre företag, med ett hungrigt hjärta som slår för hållbar och varaktig utveckling.

Selektivitet

Vi är selektiva i våra investeringar. Bolagen som vi investerar i har uthålliga konkurrensfördelar och förutsättningar att skapa växande kassaflöden över lång tid. Endast ett fåtal bolag uppfyller våra strikta kriterier och gruppen består av bolag med liknande erfarenheter som också har en vilja att tackla sina strategiska utmaningar

Stockholm city scape

Genuint partnerskap

Ett genuint partnerskap är grunden till ett lyckat delägande och fortsatt värdeskapande. När vi ingår ett partnerskap så sitter vi i samma båt, med samma mål och incitament. Vi är rätt partner om du som företagare vill fortsätta vara verksam och kvarstå som minoritetsägare under en period.

Vi är engagerade, pragmatiska, empatiska och värdesätter teamet högre än den enskilda insatsen.

Genom att vara en del av Hasko så får ditt bolag också ett starkt nätverk av systerbolag och industriexperter där man delar  kunskap och erfarenheter.

Våra affärspartners är de som bäst kan berätta om hur det är att jobba med oss och vi kopplar gärna ihop er om du vill veta mer

Hasko team at their office

Evigt ägarperspektiv

När vi blir ägare till ett företag så har vi ingen avsikt att sälja, vilket möjliggör långsiktighet i alla beslut, planer och relationer.

Med en långsiktig horisont tar man inga genvägar. Vi vill skapa verkligt ekonomisk affärsvärde och fokuserar på lönsam tillväxt och starka kassaflöden.

Inom Hasko är vi övertygade om att långsiktighet är en förutsättning för att skapa en miljö där medarbetare är trygga och kan fatta rätt affärsmässiga beslut.

Redo att lösa problem

Vi förstår vad som krävs för att driva företag. Hasko består av ett team med lång erfarenhet och kompetens av att både grunda och utveckla företag.

Vi är aktiva och engagerade ägare som är redo att hjälpa till. Det betyder att vi tar ansvar tillsammans med företagaren för bolagets strategiska inriktning men också bidrar med ett högt engagemang och en djup förståelse för verksamheten.

Genom erfarenhet, nätverk och finansiella resurser skräddarsyr vi lösningar på vanliga tillväxtproblem såsom nyckelrekryteringar, fokusområden eller bolagsförvärv.

Ett nålsöga

Vi investerar selektivt i ett begränsat antal företag som möter våra strikta kriterier.

  • Bolag med ett rörelseresultat mellan 10-40 miljoner kronor

  • Produkt- och tjänsteföretag där vi förstår affärsmodellen

  • Långsiktigt hållbara konkurrensfördelar och starka positioner i nischade konjunkturokänsliga marknader

  • Bevisad och uthållig intjäningsförmåga med ambition att nå minst 10% årlig tillväxt med en rörelsemarginal på minst 20%

  • Skickliga och drivna företagare bakom rodret som kan tänka sig arbeta kvar och vara minoritetsägare